Schon Magazine #3

Photographer

Mark Veltman

Stylist

Anthony Pedrazza

Model

Tanya Katysheva

FILED UNDER:
Editorial